Scéim Tabhartais Charthanúla

Cén chaoi a n-éilíonn carthanas an faoiseamh?

Ní mór do charthanais incháilithe agus comhlachtaí ceadaithe ar mian leo an faoiseamh a éileamh, é sin a dhéanamh ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)

Ní mór go dtiocfadh an Deimhniú Buan nó an Deimhniú Bliantúil leis na sonraí deontóirí agus na méideanna a thíolacann an eagraíocht.

Féadann an carthanas incháilithe nó an comhlacht ceadaithe an t-éileamh a thíolacadh tar éis dheireadh na bliana cánach ina ndéantar an tabhartas. Tá teorainn ama ceithre bliana ar éileamh a dhéanamh.