Scéim Tabhartais Charthanúla

Cén chaoi a gcabhraíonn an deontóir le carthanas an faoiseamh a éileamh?

Féadtar cabhrú le carthanas an faoiseamh cánach a éileamh i leith do thabhartais trí cheann díobh seo a chomhlánú:

Má thugann tú síntiús do níos mó ná aon charthanas amháin, féadtar Deimhniú Buan nó Deimhniú bliantúil a chomhlánú le haghaidh gach eagraíochta.

Mar dheontóir, níl ort deimhniú a chomhlánú maidir le do thabhartais.

Ar aghaidh: Cén chaoi a n-éilíonn carthanas an faoiseamh?