Faoiseamh cánach ar thabhartais chuig comhlachtaí áirithe spóirt

Léargas ginearálta

Féadfaidh sé go bhfuil tú in ann faoiseamh cánach a éileamh ar thabhartais a dhéantar le d’eagraíocht:

Ní mór gur tabhartais €250 ar a laghad sa bhliain atá ann.

Tugtar míniú sa rannán seo ar céard is comhlacht ceadaithe spóirt agus tionscadal ceadaithe ann. Tá eolas ann chomh maith ar cé a fhéadann an faoiseamh a éileamh agus cén chaoi lena ndéantar é seo.

Ar aghaidh: Céard is comhlacht ceadaithe spóirt ann?