Tuairimí agus deimhnithe de chuid Rannóg na gCásanna Móra

Féadfaidh sé gur gá do cháiníocóirí agus gníomhairí teagmháil a dhéanamh leRannóg na gCásanna Móra le deimhniú an bhfuil gnéithe áirithe dá bpleanáil cánach inghlactha do na Coimisinéirí Ioncaim.

Leagtar amach sna treoirlínte seo in guidelines na cúinsí ina dtugann Rannóg na gCásanna Móra a tuairim. Féadann an Rannóg na gCásanna Móra treoir a thabhairt maidir le hábhair iarrtha. Déileálfar chomh sciobtha agus is féidir le hiarratais ar thuairimí nó deimhnithe.