Tobhach comhshaoil ar mhálaí plaisteacha

Clárú don Tobhach ar Mhálaí Plaisteacha

Ní mór do mhiondíoltóirí a sholáthraíonn málaí plaisteach do chustaiméirí clárú le haghaidh an Tobhaigh ar Mhálaí Plaisteacha.

Féadtar clárú don Tobhach ar Mhálaí Plaisteacha tríd an áis ríomhChlárúchán nó trí fhoirm TR1TR2 a chomhlánú.

Sna rialacháin atá ar shuíomh idirlín na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, eisiatar cineálacha áirithe málaí plaisteacha ón tobhach. Folaíonn siad seo:

  • málaí siopadóireachta ath-inúsáidte a dhíoltar ar 70 cent nó níos mó
  • málaí nach n-úsáidtear ach amháin chun feoil, iasc, oighear nó éineoil a choinneáil (bíodh sé pacáistithe nó ná bíodh)
  • málaí nach n-úsáidtear ach amháin chun torthaí agus glasraí scaoilte a choinneáil chomh maith le cineálacha eile bia nach ndéantar a phacáistiú ar bhealach eile.

Socraíonn an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil na díolúintí.

Mura bhfuil málaí plaisteacha á soláthar agat a thuilleadh, féadtar díchlárú: 

Ar aghaidh: Spriocdhátaí do thuairisceáin agus íocaíochtaí