Faoiseamh Scannán (infheistíocht i scannáin faoi alt 481)

Caiteachas incháilithe

Folaíonn caiteachas incháilithe íocaíochtaí arna ndéanamh ag cuideachta cháilitheach i leith earraí, seirbhísí agus áiseanna in Éirinn. Folaíonn sé chomh maith daoine aonair incháilithe a fhostú. Duine aonair incháilithe is ea duine ar bith a fhostaíonn an chuideachta cháilitheach i léiriúchán an scannáin. 

Ní mór do chuideachta cáin a iarchoimeád ar íocaíochtaí a dhéantar i leith aisteoirí atá neamhchónaitheach in Éirinn nó sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE). Tugtar an Cháin Iarchoimeádta ar Scannáin (CIS) air seo.

Ar aghaidh: Tairbhithe an Fhaoisimh Scannán