Cáin Ioncaim, Cánacha Gnó agus Cánacha Caipitiúla

Ba chóir na sonraí teagmhála a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le:

  • Cáin Ioncaim (CI).
  • Cáin Chorparáide (CC).
  • Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC).
  • Cáin Bhreisluacha (CBL).
  • Cáin Conarthaí Iomchuí (CCI).
  • Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC).
  • Cáin ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe (CDSM).
  • Clárú le haghaidh cánach.

Is é an bealach is tapúla agus is éasca chun do chúrsaí cánach a bhainistriú ná trínár seirbhísí ar líne.

Cuir isteach d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) nó Uimhir Tagartha Cánach an cháis a bhfuil tú ag déanamh fiosrúcháin faoi.

UPSP nó Uimhir Tagartha Cánach

Céard is UPSP ann?

Céard is Uimhir Tagartha Cánach ann?