Rannóg na gCorparáidí Móra

Ba chóir do cháiníocóirí na sonraí teagmhála a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le Rannóg na gCorparáidí Móra, sna réimsí seo a leanas.

 • Maoin, Tógáil agus Déantúsaíocht Ghinearálta.
 • Alcól, Tobac & Il-Ollmhargaí.
 • Acmhainní Nádúrtha, Bia agus Fóillíocht.
 • Seirbhísí Airgeadais – Baincéireacht.
 • Seirbhísí Airgeadais – Árachas.
 • ICT1.
 • Mótair, Olaí & Iompar.
 • Eolaíochtaí Beatha.
 • Seirbhísí Airgeadais – Maoiniú & Cistí Infheistíochta.
 • Seirbhís Airgeadais – Léasú Aerárthach.
 • Seirbhísí Airgeadais – Cistí Infheistíochta.
 • Seirbhísí Airgeadais – Ginearálta.
 • ICT2.

An bealach is tapúla, is éasca agus is slán le do chúrsaí cánach a bhainistiú ná lenár seirbhísí ar líne.

Cuir isteach d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) nó Uimhir Tagartha Cánach an cháis a bhfuil tú ag déanamh fiosrúcháin faoi.

UPSP nó Uimhir Tagartha Cánach

Céard is UPSP ann?

Céard is Uimhir Tagartha Cánach ann?