Tacaíocht Theicniúil don AEP agus r-Chustaim agus Cuntais AEP

Ba chóir na sonraí teagmhála thíos a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le:

 • Próiseáil Uathoibríoch Iontrála (AEP) (dearbhuithe iompórtála agus easpórtála)
 • Córas um Chlárú agus Aithint Oibreoirí Eacnamaíochta (EORI)
 • Córas Leictreonach Lastliosta (EMS)
 • Córas Nua Ríomhairithe um Idirthurais (NCTS)
 • Córas Rialaithe Iompórtálacha (ICS)
 • Cuntais AEP
 • Íocaíochtaí iarchurtha
 • Córas um Chinntí Custam (CDS).  

Fón 

+353 1 738 3677

nó 

1890 204 304

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.  

Tá an tseirbhís seo ar fáil 9:00am – 5:00pm, Luan go hAoine.

Facs

+353 67 63397

Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís shlán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS:

 • Sínigh isteach ar M’Fhiosruithe.
 • Roghnaigh ‘Cuir Fiosrú Nua Leis’.
 • Sa rannán ‘Baineann m’Fhiosrú le’, cuir isteach ‘Custaim’.
 • Sa rannán ‘Níos Beaichte’:
  • cuir isteach ‘r-Chustaim – Fiosrú Córais’ i gcás fiosruithe a bhaineann le AEP (Dearbhuithe Iompórtála & Easpórtála), EORI, EMS, NCTS, ICS agus CDS
  • cuir isteach ‘Cuntais AEP Custam agus Máil’ i gcás fiosruithe a bhaineann le Cuntais AEP agus Íocaíochtaí Iarchurtha.

De rogha air seo, bain úsáid as ecustoms@revenue.ie. Tabhair do d’aire nach bhfuil na Coimisinéirí Ioncaim in ann dearbhú a thabhairt ar shlándáil sonraí pearsanta agus íogair a sheoltar i ngnáth-théacs trí ríomhphost caighdéanach.

Seoladh poist

Deasc Chabhrach don AEP & r-Chustaim agus Cuntais AEP
Oifigí an Rialtais
Bóthar Naomh Conlan
An tAonach
Contae Thiobraid Árann
E45 T611