Calafort Ros Láir

Ba chóir na sonraí teagmhála a léirítear thíos a úsáid d’fhiosruithe a bhaineann leis an méid seo:

  • Imréiteach Custam
  • Rialuithe Iompórtála nó Easpórtála
  • Éascú trádála.

Fón

053 9161250 or 086 0267403

 

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 08.00 go 18.00 (Luan go Domhnach). 

 

Ríomhphost

rosslare@revenue.ie

 

Seoladh poist

Seirbhís Custam na gCoimisinéirí Ioncaim

Foirgneamh an Chríochfoirt

Calafort Ros Láir

Contae Loch Garman

Y35 PH4X.