Calafort Ros Láir

Fón

053 9149499

 

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 08.00 go 18.00 (Luan go hAoine). 

 

Ríomhphost

rosslare@revenue.ie

 

Seoladh poist

Seirbhís Custam na gCoimisinéirí Ioncaim

Foirgneamh an Chríochfoirt

Calafort Ros Láir

Contae Loch Garman

Y35 PH4X.