Cáin Ioncaim, Cánacha Gnó agus Cánacha Caipitiúla

Ba chóir na sonraí teagmhála a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le:

  • Cáin Ioncaim (CI)
  • Cáin Chorparáide (CC)
  • Cáin Ghnóthachan Caipitiúil (CGC)
  • Cáin Bhreisluacha (CBL)
  • Cáin Chonarthaí Iomchuí (CCI)
  • Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC)
  • Cáin ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe (CDSM)
  • Clárú le haghaidh cánach.

Is é an bealach is tapúla agus is éasca chun do chúrsaí cánach a bhainistriú ná tríd ár seirbhísí ar-líne.

Fón

00353 1 738 3630

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 09.30 go 16.00 Luain go hAoine.

Ríomhphost

Bain úsáid as an seirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS 

Seoladh poist

Ceantar ÍMAT Lár na Cathrach/Tuaisceart na Cathrach
Lároifig Faisnéise na gCoimisinéirí Ioncaim
Sráid na hArdeaglaise
Baile Átha Cliath 1
D01 DC77