Eolas ar an mBreatimeacht do dhaoine aonair

Léargas ginearálta

Níl an Ríocht Aontaithe ina bhall den Aontas Eorpach (AE) a thuilleadh. Foráiltear sa Chomhaontú um Tharraingt Siar, áfach, le haghaidh idirthréimhse go dtí an 31 Nollaig 2020.

I rith na tréimhse seo, leanfaidh an Ríocht Aontaithe, chun críocha gluaiseachta earraí, seirbhísí agus daoine, amhail go bhfuil sí ina Ballstát iomlán den AE.

Tá forálacha i leith Thuaisceart Éireann clúdaithe sa revised Protocol to the Withdrawal Agreement atá i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2021.

Féadfaidh sé go mbeadh tionchar ag fágáil na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach (AE) ort ar bhealaí éagsúla mar dhuine aonair.  Féadtar tuilleadh eolais a fháil faoi na tionchair seo ar na leathanaigh seo a leanas.

Ar aghaidh: Earraí a cheannach ar líne