Eolas ar an mBreatimeacht do dhaoine aonair

Féadfaidh sé go mbeadh tionchar ag fágáil an Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach (AE) ort ar bhealaí éagsúla mar dhuine aonair.

Earraí a cheannach ar líne

Má cheannaíonn tú earraí ón Ríocht Aontaithe tar éis an Bhreatimeachta, féadfaidh sé go mbeidh ort an méid seo a leanas a íoc:

  • Dleacht Custam
  • Dleacht Mháil
  • Dleacht Frithdhumpála
  • Dleacht Frithchúitimh
  • Cáin Bhreisluacha (CBL).

Tá tuilleadh eolais air seo sa rannán Earraí a cheannach ar líne le haghaidh úsáid phearsanta.

Féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal faoiseamh ó Dhleacht Custam agus CBL a íoc, ag brath ar chineál agus ar luach do chuid earraí. Gheobhaidh tú eolas ar na faoisimh seo in:

Bronntanais agus lastaí ar luach íseal

Féadfaidh sé go mbeidh ort Dleacht Custam agus Cáin Bhreisluacha (CBL) a íoc má fhaigheann tú bronntanas ón Ríocht Aontaithe tar éis an Bhreatimeachta. Féadfaidh sé, áfach, go mbeidh tú i dteideal faoiseamh ó bhronntanais áirithe nó earraí beaga má chomhlíonann siad coinníollacha áirithe. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais in Faoiseamh ó Dhleacht Custam agus CBL ar bhronntanais agus ar lastaí ar luach íseal.

Gnó nó cónaitheacht a aistriú ón Ríocht Aontaithe

Má aistríonn tú do chónaitheacht nó do ghnó ón Ríocht Aontaithe tar éis an Bhreatimeachta, féadfaidh sé  go mbeidh ort muirir custam a íoc. Féadfaidh sé, áfach, go mbeidh d’earraí i dteideal faoiseamh má chloíonn tú le coinníollacha áirithe. Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar na coinníollacha agus nósanna imeachta custam i leith na n-aistrithe seo in: 

Taisteal ón Ríocht Aontaithe

Taisteal le hearraí

Féadfaidh sé go mbeidh ort muirir iompórtála a íoc má thaistealaíonn tú go hÉirinn ón Ríocht Aontaithe agus gur cheannaigh tú earraí ann tar éis an Bhreatimeachta.  Ní mór na muirir seo a íoc ag an aerfort nó calafort teacht isteach.

Féadfaidh sé go mbeidh tú in ann earraí a thabhairt isteach taobh istigh de do liúntais saor ó dhleacht gan muirir iompórtála a íoc.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil air seo in:

Taisteal le hairgead tirim

Má thaistealaíonn tú go hÉirinn ón Ríocht Aontaithe tar éis an Bhreatimeachta agus €10,000 nó níos mó d’airgead tirim á iompar agat, ní mór dearbhú a dhéanamh le Custaim.  Féadtar teacht ar thuilleadh eolais in Taisteal le hairgead tirim.

Feithicil a iompórtáil ón Ríocht Aontaithe

Féadfaidh sé go mbeidh ort Cáin Cláraithe Feithiclí (CCF) agus dleachtanna iompórtála (CBL san áireamh) a íoc má iompórtálann tú feithicil ón Ríocht Aontaithe. Gearrtar CBL ag 23% de ghnáth, agus Dleacht Chustaim ag idir 10% agus 16% ar charranna.  Is gá dearbhú leictreonach custaim a bheith agat sula dtagann an fheithicil isteach sa Stát.

Ní mór gach mótarfheithicil a iompórtáladh ón Ríocht Aontaithe chuig an Stát a chlárú taobh istigh de 30 lá ón dáta a thagann siad isteach sa Stát den chéad uair. Tá roinnt díolúintí ann áfach. Gearrtar CCF sa chuid is mó de chásanna nuair a chláraítear feithicil sa Stát.

Tuilleadh eolais

Féadtar tuilleadh eolais  faoi na nósanna imeachta custam maidir le déileáil le tíortha neamh-AE sna rannáin seo a leanas ar ár suíomh idirlín: