An nuacht is deireanaí faoin mBreatimeacht

Foilsíonn na Coimisinéirí Ioncaim an nuacht is deireanaí ar an rannán nuachta den suíomh idirlín. Léirítear ar an leathanach seo an nuacht faoin mBreatimeacht a foilsíodh le déanaí:

31 Eanáir 2020

Comhaontú um Tharraingt Siar an Bhreatimeachta

Tá Comhaontú um Tharraingt Siar an Bhreatimeachta daingnithe ag Parlaimint na hEorpa agus ag an Ríocht Aontaithe, lena n-áirítear Prótacal athbhreithnithe ar Éirinn agus ar Thuaisceart Éireann.  Tá dearbhú polaitíochta athbhreithnithe ar chreat an caidreamh amach anseo idir an Ríocht Aontaithe agus an tAE ceadaithe acu freisin.

Ó 11 i.n.ar Dé hAoine, 31 Eanáir 2020 ní bheidh an Ríocht Aontaithe mar bhaill den Aontas Eorpach (AE) a thuilleadh. Tugtar foráil sa Chomhaontú um Tharraingt Siar le haghaidh idirthréimhse go dtí an 31 Nollaig 2020. I rith an tréimhse seo, leanfaidh an Ríocht Aontaithe, chun críocha gluaiseachta earraí, seirbhísí agus daoine de bheith ina Bhallstát iomlán den AE. Féadfar síneadh a chur leis an idirthréimhse trí chomhaontú thar an dáta sin.

Moltar go láidir le gnólachtaí Éireannacha ullmhú le haghaidh an Bhreatimeachta. Féach Pleanáil le haghaidh an Bhreatimeachta – roinnt bunriachtanas chun treoir agus comhairle mhionsonraithe a fháil agus tú ag ullmhú don trádáil leis an Ríocht Aontaithe tar éis na hidirthréimhse.

26 Samhain 2019

Treoir i leith cúrsaí Custam i gcás Breatimeacht gan chomhaontú

Tá treoir i leith cúrsaí Custam i gcás Breatimeacht gan chomhaontú foilsithe ag an gCoimisiún Eorpach ag Guidance on Customs matters in case of no deal.

29 Deireadh Fómhair 2019

Síneadh leis an spriocdháta faoi Alt 50

Tháinig an Chomhairle Eorpach agus an Ríocht Aontaithe ar chomhaontú i leith síneadh solúbtha ar Alt 50 go dtí an 31 Eanáir 2020. Tá an t-am ar fáil anois do ghnóthaí Éireannacha nach bhfuil go hiomlán réidh d’fhágáil an AE ag an mBreatain iad féin a ullmhú go hiomlán. Féach Pleanáil le haghaidh an Bhreatimeachta – roinnt bunriachtanas chun treoir agus comhairle mhionsonraithe a fháil agus tú ag ullmhú don trádáil leis an Ríocht Aontaithe tar éis an Bhreatimeachta.

Tabhair do d'aire

Má dhaingníonn an Ríocht Aontaithe an Comhaontú um Tharraingt Siar roimh an 31 Eanáir 2020, fágfaidh siad an AE go foirmiúil. Fágfaidh siad ar an gcéad lá den mhí ina dhiaidh. Mar shampla má dhaingnítear é i mí na Nollag, fágfaidh an Ríocht Aontaithe an AE ar an 1 Eanáir 2020.

Má fheidhmítear an Comhaontú um Tharraingt Siar, cuirfear tús le hidirthréimhse. Leanfaidh an Ríocht Aontaithe, chun críocha gluaiseachta earraí, de bheith ina Bhallstát iomlán den AE go dtí deireadh na hidirthréimhse sin. Mairfidh an idirthréimhse go dtí 31 Nollaig 2020 nó féadfar síneadh a chur leis go dtí an 31 Nollaig 2022 má aontaíonn an AE agus an Ríocht Aontaithe leis sin.

17 Iúil 2019

Seicliosta Ullmhúcháin don Bhreatimeacht

D’fhorbair an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta Brexit Preparedness Checklist le gairid. Aithníonn an seicliosta seo na gníomhaíochtaí riachtanacha a fhéadann gnóthaí a dhéanamh roimh 31 Deireadh Fómhair le cinntiú go mbeidh siad in ann trádáil a dhéanamh fós leis an Ríocht Aontaithe i ndiaidh dóibh an AE a fhágáil. 

31 Bealtaine 2019

An nuacht is deireanaí i leith Dháta an Bhreatimeachta

Tháinig an Chomhairle Eorpach agus an Ríocht Aontaithe ar chomhaontú i leith síneadh solúbtha ar Alt 50 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2019. Ciallaíonn sé seo go bhfuil breis ama ag ghnóthaí Éireannacha ullmhú le haghaidh an Ríocht Aontaithe ag fágáil an Aontais Eorpaigh. 

Tá sé tábhachtach go mbíonn gnóthaí ar an eolas faoin tionchar a bheidh ag an mBreatimeacht orthu. Féadtar teacht ar thuilleadh eolais faoi na tionchair seo ar an leathanach Impleachtaí Custam don trádáil leis an Ríocht Aontaithe.