An nuacht is deireanaí faoin mBreatimeacht

Foilsíonn na Coimisinéirí Ioncaim an nuacht is deireanaí ar an rannán nuachta den suíomh idirlín. Léirítear ar an leathanach seo an nuacht faoin mBreatimeacht a foilsíodh le déanaí:

Agus ullmhúcháin á ndéanamh do dheireadh na hidirthréimhse, tugann an Coimisiún Eorpach fógraí i leith ullmhacht don Bhreatimeacht suas chun dáta agus foilsíonn iad nuair is cuí.

Tá eolas suas chun dáta faoin idirbheartaíocht leanúnach ar fáil in Documents related to the work of the Task Force for Relations with the UK.

31 Eanáir 2020

Comhaontú um Tharraingt Siar an Bhreatimeachta

Tá Comhaontú um Tharraingt Siar an Bhreatimeachta daingnithe ag Parlaimint na hEorpa agus ag an Ríocht Aontaithe (An Bhreatain Mhór agus Tuaisceart Éireann), lena n-áirítear Prótacal athbhreithnithe ar Éirinn agus ar Thuaisceart Éireann.  

Ón 11pm Dé hAoine, 31 Eanáir 2020, níl an Ríocht Aontaithe (An Bhreatain Mhór agus Tuaisceart Éireann) mar bhall den Aontas Eorpach (AE) a thuilleadh. Foráiltear sa Chomhaontú um Tharraingt Siar, áfach, le haghaidh idirthréimhse go dtí an 31 Nollaig 2020. I rith na tréimhse seo, leanfaidh an Ríocht Aontaithe (An Bhreatain Mhór agus Tuaisceart Éireann), chun críocha gluaiseachta earraí, seirbhísí agus daoine, amhail go bhfuil sí ina Ballstát iomlán den AE. Féadfar síneadh thar an dáta sin a chur leis an idirthréimhse trí chomhaontú.

Moltar go láidir do ghnóthaí Éireannacha ullmhú le haghaidh an Bhreatimeachta. Féach Pleanáil le haghaidh an Bhreatimeachta – roinnt bunriachtanas chun treoir agus comhairle mhionsonraithe a fháil agus tú ag ullmhú don trádáil leis an Bhreatain Mhór (Ríocht Aontaithe seachas Tuaisceart Éireann) tar éis na hidirthréimhse.