An nuacht is déanaí maidir leis an mBreatimeacht

Foilsíonn na Coimisinéirí Ioncaim an nuacht is deireanaí ar an rannán nuachta den suíomh idirlín. Léirítear ar an leathanach seo an nuacht faoin mBreatimeacht a foilsíodh le déanaí:

13 Márta 2019

Nótaí treorach an Choimisiúin Eorpaigh i leith Breatimeacht gan chomhaontú

Tá na nótaí treorach seo a leanas eisithe ag an gCoimisiún Eorpach faoi nósanna imeachta custam agus gluaiseachtaí máil i gcás Breatimeacht gan chomhaontú, mar seo a leanas:

1 Feabhra 2019

Tá nuashonrú faoi Phlean Gníomhaíochta Teagmhais an Rialtais ar fáil anois ar suíomh idirlín na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar Department of Foreign Affairs and Trade website. Tá roinnt de na príomhfhorbairtí earnála san áireamh sa phlean seo ó foilsíodh an Plean ar 19 Nollaig 2018.

21 Eanáir 2019

7 Nollaig 2018

Cúrsa ar léargais ar na Custaim

Tá cúrsa ar líne forbartha ag Fiontraíocht Éireann dar teideal “Customs Insights course” (Cúrsa ar Léargais ar na Custaim). Tá an cúrsa seo ina chabhair do ghnóthais agus iad ag iarraidh tuiscint a fháil ar na coincheapa, doiciméid agus próisis custam atá lárnach in aistriú earraí chuig an Ríocht Aontaithe, ón Ríocht Aontaithe agus tríd an Ríocht Aontaithe.

Leis an gcúrsa seo, beidh tuiscint mhaith á fáil ag foghlaimeoirí ar na himpleachtaí custam dá ngnóthais. Chomh maith leis sin, tugtar eolas faoi na nósanna imeachta agus údaruithe de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim atá ar fáil chun an próiseas seo a dhéanamh níos éifeachtúla.

Féadtar clárú le haghaidh an gcúrsa Customs Insights ar shuíomh idirlín Fhiontraíocht Éireann.