Seimineáir ar an mBreatimeacht

Tá na Coimisinéirí Ioncaim tiomanta do bheith gníomhach le gnóthais chun cabhrú leo sainaithint a dhéanamh agus tuiscint a fháil ar impleachtaí féideartha an Bhreatimeachta ar chustaim agus an chaoi le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin.

Mar chuid de chlár caidrimh na gCoimisinéirí Ioncaim le trádálaithe, reáchtáladh seimineár ar fud na tíre le dhá mhí anuas. 

Reáchtálfar tuilleadh imeachtaí ar na dátaí seo a leanas:

Tabhair do d’aire go bhfuil Eventbrite á úsáid chun clárúcháin a bhailiú le haghaidh na himeachta seo thar ceann na gCoimisinéirí Ioncaim. Nuair a bheidh do láthair roghnaithe agat, atreorófar thú go dtí suíomh idirlín Eventbrite chun an clárúchán le haghaidh ticéad a chomhlánú.

Tá tuilleadh imeachtaí le reáchtáil sna seachtainí beaga romhainn. Beidh na sonraí ar fáil ar an leathanach seo.

Cur i láthair ó na seimineáir eolais Custam ar an mBreatimeacht

Chun cabhrú le gnóthais lena n-ullmhúcháin le haghaidh an Bhreatimeachta, tá cóip de na cuir i láthair ó na seimineáir ar fáil thíos:

Cur i láthair ó na seimineáir eolais Custam ar an mBreatimeacht