Impleachtaí féideartha CBL agus CCF ar thrádáil leis an Ríocht Aontaithe tar éis an Bhreatimeachta

Léargas ginearálta

Má dhéanann tú trádáil leis an Ríocht Aontaithe tar éis an Bhreatimeachta, féadfaidh sé go dtiocfaidh athruithe ar na rialacha trádála.

Ciallaíonn sé seo:

  • go bhféadfaidh sé go mbeidh soláthairtí agus an ghluaiseacht earraí incháinithe idir Éire agus an Ríocht Aontaithe faoi réir na rialacha Cánach Breisluacha (CBL) ar iompórtálacha agus easpórtálacha.
  • go bhféadfaidh sé nach mbeidh ort tuairisciú a dhéanamh a thuilleadh ar shonraí trádála leis an Ríocht Aontaithe ar an gCóras Intrastat nó ar an gCóras Malartaithe Faisnéise CBL (VIES).
  • go bhféadfaidh sé nach mbeidh simplithe atá aontaithe leis an AE, amhail triantánú, i bhfeidhm don Ríocht Aontaithe.
  • go bhféadfaidh sé nach mbeidh córas an Mionionaid Uileghnó (MOSS) i bhfeidhm a thuilleadh do díolacháin leis an Ríocht Aontaithe. Dá bhrí sin  d'féadfaidh sé go mbeidh ort clárú le haghaidh CBL sa Ríocht Aonaithe i ndáil le díolacháin dá leithéid.

Tá sé tábhachtach go gcoinníonn tú suas le forbairtí reachtacha CBL sa Ríocht Aontaithe tar éis an Bhreatimeachta. Mar thoradh ar na forbairtí seo, féadfaidh sé go mbeidh riachtanas ann clárú le haghaidh CBL sa Ríocht Aontaithe nó sonraí díolacháin a thuairisciú don HMRC. 

I gcás Breatimeacht ar an 1 Samhain 2019, beidh cuntasaíocht ar atráth ar CBL ag an bpointe iontrála ar fáil. Beidh an áis seo ar oscailt do gach iompórtálaí atá cláraithe in Éirinn. Féach eCustoms notification 006/2019 chun tuilleadh eolais a fháil.

Déanfar uasdátú ar an leathanach seo de réir aon fhorbairtí reachtúla Éireannacha.

Cáin Cláraithe Feithiclí (CCF)

Is ón Ríocht Aontaithe a fhaightear formhór na bhfeithiclí a iompórtáiltear chun an Stáit as tíortha thar lear.  Is gá do chustaiméirí a bheith airdeallach faoi impleachtaí an Bhreatimeachta ar an trádáil feithiclí. 

Sa chás go gceadaíonn an Ríocht Aontaithe an Comhaontú um Tharraingt Siar ní bheidh athrú ar an bpróiseas clárúcháin le linn na hidirthréimhse.  Baineann an t-eolas a leagtar amach anseo le nósanna imeachta a fhéadfaidh a bheith i bhfeidhm i gcás Breatimeacht gan chomhaontú.

Beidh feithiclí a thugtar isteach tar éis an Bhreatimeachta faoi réir Cáin Cláraithe Feithiclí, CBL agus Dleacht Custam. Ina theannta sin beidh impleachtaí d’aithint cineálcheaduithe an Ríochta Aontaithe tar éis dóibh an tAontas Eorpach a fhágáil. Moltar do chustaiméirí iad féin a choinneáil suas chun dáta leis na hathruithe seo le linn dóibh machnamh ar cheannacháin a dhéanamh sa Ríocht Aontaithe.

Ar aghaidh: Impleachtaí CCF a bhaineann le carranna a iompórtáil ón Ríocht Aontaithe