Trádstóráil

Leis an nós imeachta um thrádstóráil custam, féadann trádálaithe earraí neamh-Aontais Eorpaigh (AE) a stóráil gan muirir custam ná Cáin Bhreisluacha (CBL) a íoc orthu. Beidh feidhm fós leis na gnáthrialacha maidir le toirmisc nó srianta iompórtála nó easpórtála i dtrádstóras.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi thrádstóráil, féach ar an Treoir breise.

Cén chaoi le cur isteach ar údarú

Ba chóir d’iarratas ar thrádstóráil a dhéanamh go leictreonach leis an gCóras Cinntí Custam (CDS).

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an tAonad Údaruithe agus Faoisimh.