Socruithe eatramhacha le haghaidh Nua-Aoisiú ÍMAT

Cén chaoi le híocaíochtaí roimh 1 Eanáir 2019 a ailíniú

Chun d’íocaíochtaí roimh 1 Eanáir 2019 a ailíniú, molann muid an méid seo a leanas:

  • Aon phá a íoctar i seachtain 52 de 2018, ach a ríomhtar le creidmheasanna sheachtain 51, ba chóir taifeadadh ceart a dhéanamh orthu anois mar phá sheachtain 52. Ba chóir creidmheasanna agus banda ráta na seachtainí breise a leithdháileadh in aghaidh an phá a íoctar i seachtain 52. An toradh a bheidh air seo ná go n-asbhainfear suim laghdaithe cánach i seachtain 52.
  • Níor chóir ach pá a íoctar i mí na Nollag a chur san áireamh sa P30 le haghaidh mhí na Nollag 2018
  • Níor chóir aon phá a íoctar i mí Eanáir 2019 a chur san áireamh i do P35 le haghaidh 2018. Tá feidhm aige seo, fiú má rinne d’fhostaí an obair i mí na Nollag 2018
  • Ba chóir an pá a íoctar i seachtain 1 in 2019 a ríomh leis na creidmheasanna agus banda ráta san FPCI le haghaidh sheachtain 1 in 2019. Tá feidhm aige seo, fiú má rinneadh an obair in 2018. Ní mór an íocaíocht seo a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim ar an dáta pá, nó roimhe sin. Beidh an íocaíocht seo san áireamh ar ráiteas míosúil mhí Eanáir 2019.
  • Sa chás go bhfuil CMÁ seachtaine eile dlite le hasbhaint i leith 2018, ba chóir don fhostóir an tsuim bhreise dhlite a asbhaint san íocaíocht deiridh in 2018. Aon fhostaithe a bhaineann sé seo leo, ba chóir dá fostóirí iad a chur ar an eolas faoi.

Ar aghaidh: P35 agus P60 2018