Socruithe eatramhacha le haghaidh Nua-Aoisiú ÍMAT

Ioncam a tuilleadh in 2018, ach a íocadh in 2019

Maidir le híocaíochtaí le dáta pá ar 1 Eanáir 2019 nó dá éis, is gá iad a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim ag an tráth a dhéantar an íocaíocht. Tá sé seo i bhfeidhm, is cuma an uair a tuilleadh an t-airgead. Ba chóir duit na creidmheasanna canach agus na bandaí ráta atá infheidhmithe don tréimhse ina ndearnadh an íocaíocht a chur i bhfeidhm. 

Beidh na sonraí seo san áireamh ar an bhFógra Párolla Coimisinéirí Ioncaim (FPCI) don tréimhse sin. 

Féadtar dátaí pá fostaithe a athbhreithniú le cinntiú go n-íoctar an t-ioncam uile a bhaineann le 2018 roimh 31 Nollaig 2018. 

Íocaíochtaí iar-scoir 

Sa chás gur chríochnaigh fostaíocht in 2018 ach go ndearnadh an íocaíocht in 2019, is in 2019 a dhéanfaidh tú an íocaíocht a thíolacadh le tíolacadh párolla. Níor chóir an dáta bunaidh scoir a chur san áireamh. 

Ba chóir an íocaíocht iar-scoir a thuairisciú le dáta tosaigh agus dáta deiridh de cibé dáta a dhéantar an íocaíocht.  

Ní bhainfidh sé seo ach amháin le híocaíochtaí iar-scoir i gcás fostaíochtaí a scoireadh in 2018.

Ar aghaidh: Cén chaoi le híocaíochtaí roimh 1 Eanáir 2019 a ailíniú