Socruithe eatramhacha le haghaidh Nua-Aoisiú ÍMAT

P35 agus P60 2018

P35 2018

Suas le 2018 agus an bhliain sin san áireamh, iarrtar ort tuairisceán P35 a thíolacadh taobh istigh de 46 lá ó dheireadh na bliana cánach.  I ndáil leis an mbliain chánach 2018, an spriocdháta ná 15 Feabhra 2019. Tá síneadh ama go dtí 23 Feabhra 2019 ann i gcás fostóirí a dhéanann íoc agus tíolacadh araon ar líne. 

Má scoireann tú de bheith i d’fhostóir le linn 2018, ní mór duit P35 a thíolacadh taobh istigh de 46 lá den lá deiridh gnó. Tá feidhm leis seo suas le 2018, agus an bhliain sin san áireamh. 

Is í 2018 an bhliain deiridh a dteastaíonn P35 ina leith. 

P60 2018

Ní mór P60 a eisiúint do gach fostaí atá fostaithe ar 31 Nollaig 2018. Níor chóir deimhniú P60 a thabhairt d’aon fhostaí nach raibh fostaithe ar 31 Nollaig. 

Ba chóir foirm P45 agus foirm P60 a thabhairt d’aon fhostaí a bhí fostaithe ar 31 Nollaig 2018 agus ar scoireadh a bhfostaíocht ar an dáta sin. 

Is é an P60 do 2018 an P60 deiridh a eiseoidh do d’fhostaithe. Díothófar foirmeacha P60 ó 1 Eanáir 2019 ar aghaidh, de réir an nua-aoisithe ÍMAT. 

Díothófar an Fhoirm P45 i gcás fostaíochtaí a scoirtear tar éis 1 Eanáir 2019.