Socruithe eatramhacha le haghaidh Nua-Aoisiú ÍMAT

Fostaíochtaí a scoireadh in 2018 a thuairisciú

Má scoireann fostaí de bheith ag obair ar 31 Nollaig 2018 nó roimhe sin, ní mór P45 a eisiúint agus é a uaslódáil le ROS. Tá feidhm leis seo fiú amháin mura dtuairiscíonn tú é seo do na Coimisinéirí Ioncaim go dtí 1 Eanáir 2019 nó ina dhiaidh sin.

Má thosaíonn fostaí fostaíocht leat, ní mór duit Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) a iarraidh. Cruthóidh sé seo an fhostaíocht ar thaifid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Céard atá le tuairisciú agam?

Dáta cuí

Cén uair atá sé seo le tuairisciú agam?

Cén chaoi a ndéanfaidh mé seo a thuairisciú?

Scor fostaíochta

Fostaíocht a scoireadh ar 31 Nollaig 2018 nó roimhe sin

Ar 01 Eanáir 2019, nó dá éis

Eisigh P45 agus uaslódáil le ROS.

Tosú fostaíochta

Fostaíocht tosaithe ar 31 Nollaig 2018, nó roimhe sin

Ar 01 Eanáir 2019, nó dá éis

Tíolaic Iarratas FPCI chun an fhostaíocht a thosú ar thaifid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Ioncam a tuilleadh in 2018, ach a íocadh in 2019