Luacháil sochar

Mionsochair

Féadfaidh tú mionsochar nach mó a luach ná €500 a thabhairt d’fhostaithe saor ó cháin gach bliain. Ní mór nach dtugtar an sochar seo in airgead tirim. 

Má thugtar níos mó ná sochar amháin den sórt sin in aghaidh na bliana, áfach, ní bheidh ach an chéad cheann incháilithe don stádas saor ó cháin. Ní fhéadtar suimeanna liúntais gan úsáid a thabhairt ar aghaidh. 

Roimh an 21 Deireadh Fómhair 2015, ba é €250 an teorainn a bhí le mionsochair. 

Ní fhéadtar dearbháin saor ó cháin a úsáid ach amháin le hearraí nó seirbhísí a cheannach. Ní fhéadtar iad a fhuascailt le haghaidh airgead tirim.

Ar aghaidh: Earraí agus sócmhainní a chuirtear ar fáil d'fhostaithe