Cumarsáid

Léargas ginearálta

Tá plean fairsing rannpháirtíochta geallsealbhóirí curtha i bhfeidhm le haghaidh nua-aoisiú ÍMAT.

Tá ceardlanna agus seisiúin eolais tugtha do gheallsealbhóirí, lena n-áirítear fostóirí, cuideachtaí agus comhlachtaí ionadaíochta. Féach ar achoimre ar na torthaí ó na ceardlanna agus ó na seisiúin eolais.

Tá glactha le cur chuige comhdhearaidh leis an Payroll Software Developers Association (PSDA) agus le geallsealbhóirí eile cuí.

Cuireadh tús le feachtas meán cumarsáide áitiúil agus náisiúnta in 2018 agus leanfar leis in 2019 le haghaidh fostóirí agus fostaithe.

Ar aghaidh: Cáipéisí scéimre