Céard is nua-aoisiú ÍMAT?

 1. Léargas ginearálta
 2. ÍMAT CLISTE

ÍMAT CLISTE

Beidh an t-eolas is déanaí a bhaineann le pá agus párolla reachtúil ag na Coimisinéirí Ioncaim, ag fostóirí agus ag fostaithe. Cinntíonn sé seo go bhfuil na méideanna cearta Cánach Ioncaim, Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa, Muirear Sóisialta Uilíoch agus Cánach Maoine Áitiúla:

 • á n-asbhaint ag an am ceart
 • á n-asbhaint ó na fostaithe cearta
 • á n-íoc ag fostóirí i leith an mhéid chirt asbhaintí do gach fostaí.

Mar thoradh air seo beidh an córas Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) cruinn, éasca a thuiscint agus trédhearcach do gach geallsealbhóir.

Leagtar amach in ÍMAT CLISTE croíphrionsabail dearaidh an tionscadail.

Trí chloí leis na prionsabail seo le linn na gcéimeanna dearaidh, féadfaidh muid a chinntiú:

 • go gcomhlíonfaidh an tionscadal a chuspóir 
 • go n-aithneofar go héasca na buntáistí do gach uile gheallsealbhóir. 

Céard iad na buntáistí? 

I gcás an fhostóra:

 • Comhtháthú ciallmhar leis an bpárolla.
 • Laghdú ar chostas comhlíontachta an fhostóra.
 • Ioncam ceart, cáin cheart, dátaí cearta.
 • Sábháil ama.
 • Tuairisceáin deireadh bliana agus na foirmeacha P30, P45, P60 a Eisiamh ón gcóras

 I gcás an fhostaí:

 • Córas uathoibríoch don athbhreithniú deireadh bliana.
 • Leasuithe cruinne fíor-ama.
 • Ionracas.
 • Seirbhísí simplithe ar líne.
 • Teidlíochtaí a Éileamh. 

I gcás na gCoimisinéirí Ioncaim:

 • Comhlíontacht níos éasca.
 • Laghdú ar theagmháil le custaiméirí.
 • Idirghabhálacha tráthúla dírithe.
 • Sonraí cruinne, suas chun dáta ar ioncam.
 • Tuairisceáin reachtúla Eagraithe le linn na bliana.