Díolúine i gcás carthanas

Má fhaigheann tú bronntanas nó oidhreacht chun críocha an phobail nó carthanúla, féadfaidh sé go bhfuil tú díolmhaithe ó Cháin Fáltas Caipitiúil (CFC). Braitheann sé sin más rud é go bhfuil na Coimisinéirí Ioncaim sásta go bhfuil sé á fheidhmiú chun críocha sin de réir dhlí an Stáit.