Díolúine fáltas áirithe

Tá ioncam nó gnóthachain ó na foinsí seo a leanas díolmhaithe ó Cháin Fáltas Caipitiúil (CFC):

  • cúiteamh nó damáistí a dámhadh do dhíobháil nó bás
  • airgead buaite ó ghealltóireacht, crannchuir, scuabghill nó cluichí le duaiseanna
  • íocaíochtaí tugtha chun fiachas a laghdú má tá tú féimheach nó gar do bheith féimheach
  • comhaontú ag creidiúnaí chun fiachas ó dhuine atá féimheach a laghdú
  • marcáil anuas fiachais faoi Fhógra Faoiseamh Fiachais nó Socraíocht Dócmhainneachta Pearsanta (SDP).