Do thuairisceán cánach bronntanais nó oidhreachta a chomhlanú (IT38S)

Tíolacadh ar líne (moChúrsaí agus ROS)

Chun do IT38 a thíolacadh ar líne, ní mór duit a bheith cláraithe le haghaidh:

moChúrsaí

Nuair atá tú cláraithe, sínigh isteach ar moChúrsaí agus déan an méid seo a leanas: 

 • Téigh chuig ‘Bainistigh Mo Thaifead’.
 • Roghnaigh ‘Tuairisceán IT38 CFC a Thíolacadh’ .
  • Roghnaigh an tréimhse tíolactha ceart.
  • Líon amach an t-eolas ábhartha. 
  • Tíolaic an IT38 agus íoc an cháin ar líne.

Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)

Nuair atá tú cláraithe, sínigh isteach ar do chuntas ROS agus déan an méid seo a leanas:

 • Roghnaigh Cáin Fháltas Caipitiúil (CFC) ó na cánacha liostaithe.
  • Roghnaigh an tréimhse tíolactha ceart.
  • Líon amach an t-eolas ábhartha.
  • Tíolaic an IT38 agus íoc an cháin ar líne.

Féadfar leagan as líne den IT38 a íoslódáil freisin. Tar éis an fhoirm seo a chomhlánú, féadfar í a uaslódáil agus an cháin a íoc.

Tabhair do d’aire

Mura bhfuil tú in ann clárú le haghaidh aon ceann acu (moChúrsaí nó ROS), déan teagmháil leis an Líne Chabhrach Cánach Fáltas Caipitiúil ar 01 738 36 73.

Léirithe amhrais

Féadtar léiriú amhrais (EOD) a thabhairt i do thuairisceán más rud é:

 • go bhfuil tú in amhras faoin dlí CFC a chur i bhfeidhm i gceart
 • agus
 • go dtíolactar an tuairisceán in am.

Má chuirtear EOD in iúl ar do thuairisceán, ní mór litir a sheoladh ar aghaidh go dtí an ceantar a dhéileálann le do chúrsaí CFC. Ní mór go mbeadh an méid i leanas san áireamh i do litir EOD:

 • aitheantas soiléir gur litir um ‘léiriú amhrais’ í
 • na sonraí go léir maidir le cúinsí na hidirbhearta atá in amhras a leagan amach
 • an dlí CFC atá mar chúis amhrais a aithint
 • an méid cánach nó asbhainteachta a bhfuil amhras faoi
 • aon cháipéisíocht tacaíochta ábhartha a fhoráil, agus luaigh an bhfuarthas comhairle ghairmiúil ábhartha ar an t-ábhar.

Nuair a ghlacann na Coimisinéirí leis go bhfuil do EOD fíor, déanfaimid rialú ar chóiréail cánach ceart maidir leis an t-idirbheart. D’fhéadfadh cáin breise a bheith dlite mar thoradh ar an rialú seo. Má íoctar an cháin seo laistigh de mhí amháin ón rialú dáta, ní ghearrfar ús. Sa chás nach nglacaimid le do EOD mar fíor, scríobhfaimid chugat. Sa chás seo, beidh ús iníoctha ar aon cháin breise dlite.

Féadfaidh sé nach nglacfaidh na Coimisinéirí Ioncaim le do EOD más rud é:

 • gur eisigh muid treoirlínte ginearálta maidir leis an gcaoi a bhfeidhmítear an dlí i gcásanna den chineál céanna
 • go measann na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil an t-ábhar saor a dhóthain ó amhras
 • Cíor go bhfuil an duine cuntasach ag iarraidh CFC a sheachaint.

Mura n-aontaíonn tú le diúltú na gCoimisinéirí Ioncaim do do EOD, féadtar achomharc a chur faoi bhráid an Choimisiúin um Achomhairc Chánach

Ar aghaidh: Cén chaoi a dtíolactar foirm páipéir?