Do thuairisceán cánach bronntanais nó oidhreachta a chomhlanú (IT38S)

Cén chaoi a dtíolacann tú?

Bain úsáid as moChúrsaí nó Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun do thuairisceán IT38 a thíolacadh. Ríomhfaidh iad an cháin duit bunaithe ar an eolas a thugann tú.

Féadtar leagan simplithe a thíolacadh freisin, IT38S, ar líne nó tríd an bpost. Ní fhéadtar an IT38S a úsáid ach amháin:

  • mura bhfuil tú ag éileamh faoiseamh, díolúintí nó creidmheasanna, seachas an Díolúine i leith Bronntanais Bheaga
  • mura bhfuil aon choinníollacha nó srianta ag an sochar a fuair tú
  • mura bhfuil an mhaoin a fuair tú ach ó dhuine amháin agus mura bhfuil sí mar chuid de shochar níos mó.

I gcásanna áirithe, mar shampla má tá tú ainmnithe mar thairbhí in oidhreacht, féadfaidh sé go bhfaighidh tú Foirm IT38 sa phost. Mura bhfuil gá ort í a chomhlánú, cuir é seo in iúl ar an IT38 agus seol ar ais í chuig d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Féadtar do thuairisceán IT38 a thíolacadh agus an cháin a íoc ag aon am roimh an spriocdháta chun táillí úis a seachaint.

An t-eolas a teastaíonn uait

Chun IT38 nó IT38S a thíolacadh ar líne, beidh an méid seo a leanas ag teastáil uait:

  • buneolais phearsanta iomlán i leith na daoine a thugann agus a fhaigheann an bronntanas nó an t-oidhreacht
  • sonraí maidir leis an mbronntanas nó an oidhreacht
  • sonraí maidir le bronntanais roimh ré nó oidhreachtaí faighte ar nó tar éis 5 Nollaig 1991
  • gach dáta ábhartha.

Ar aghaidh: Tíolacadh ar líne (moChúrsaí agus ROS)