Do thuairisceán cánach bronntanais nó oidhreachta a chomhlanú (IT38S)

Cén chaoi a dtíolactar foirm páipéir?

Má tá tú ag comhlánú IT38S páipéir beidh ort:

  • an cháin a ríomh tú féin
  • sínigh an fhoirm chomhlánaithe
  • seol ar ais í le híocaíocht chuig an Ard-Bhailitheoir.

Ar aghaidh: Cén chaoi leis an gCáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc ar líne