Cáin Ghnóthachan Caipitiúil (CGC) ar dhíol, bronnadh nó malartú sócmhainne

Cén chaoi a íocann tú agus a thíolacann tú CGC?

Cén uair is gá CGC a íoc?

Le haghaidh diúscairtí déanta idir 1 Eanáir agus 30 Samhain (an tréimhse thosaigh) ní mór duit CGC a íoc faoin 15 Nollaig den bhliain chéanna.

Le haghaidh diúscairtí déanta idir 1 Nollaig agus 31 Nollaig (an tréimhse níos déanaí) ní mór duit CGC a íoc faoin 31 Eanáir den bhliain dár gcionn.

Le haghaidh diúscairtí déanta faoi chonradh scríofa, de ghnáth is ionann am na diúscartha agus dáta an chonartha.

Cén páipéarachas a chuirtear isteach le d’íocaíocht?

Ní mór duit an duillín pá cuí a infhilleadh le gach íocaíocht:

Cén chaoi a dtíolactar do thuairisceán CGC?

Ba chóir duit tíolacadh faoin 31 Deireadh Fómhair sa bhliain tar éis dáta na diúscartha. Ní mór duit é seo a dhéanamh fiú mura bhfuil aon cháin dlite de bharr faoiseamh nó caillteanas.

Tá roinnt foirmeacha tuairisceáin CGC difriúla ann:

  • Foirm CG1 – mura gcuireann tú tuairisceáin chánach bhliantúla isteach de ghnáth
  • Foirm 12 – más oibrí ÍMAT thú
  • Foirm 11 – má tá tú féinfhostaithe, nó má tá ioncam agat nach ngearrtar cáin air faoi ÍMAT
  • Foirm 1 – le haghaidh iontaobhais nó eastáit
  • Foirm CT1 – le haghaidh cuideachta.

Bain úsáid as Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun d’Fhoirm 11, Foirm 1 nó Foirm CT1 a thíolacadh. Féadtar an Fhoirm CG1 nó Foirm 12 a sheoladh chuig d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Cén chaoi a n-íoctar CGC?

Bain úsáid as ROS nó moChúrsaí chun íocaíocht CGC a dhéanamh ar líne.

Cén chaoi a n-oibríonn caillteanais chaipitiúla?

Féadfaidh sé go ndearna tú caillteanas ar dhiúscairt sócmhainne duit. Féadfaidh tú an caillteanas seo a úsáid in aghaidh gnóthachan caipitiúil déanta agat sa bhliain ina ndearna tú an caillteanas. Féadfaidh tú é a úsáid freisin in aghaidh gnóthachan caipitiúil déanta agat i mblianta níos déanaí. 

Féadfaidh sé go bhfuil caillteanais agat nach féidir leat iad a úsáid toisc iad a bheith níos lú ná gnóthachain déanta agat sa bhliain sin. Féadaidh tú an t-iarmhéid a úsáid in aghaidh gnóthachain do chéile nó do pháirtí shibhialta. Ní chuirfear é seo i bhfeidhm má dhéanann tusa agus do chéile nó do pháirtí sibhialta iarratas nach gcuirfear é seo i bhfeidhm. Ní mór duit an t-iarratas seo a dhéanamh ar nó roimh 1 Aibreán sa bhliain dár gcionn.

Ar aghaidh: Cén chaoi le CGC a ríomh