Íocaíocht chomhréireach CCF ar fheithiclí léasaithe

Freagracht na cuideachta léasaithe

Faoi réir dlí, ní mór do chuideachta bunaithe i mBallstát eile agus a bhfuil an fheithicil á léasú ann an méid seo a leanas a chomhlíonadh:

Ní mór don chuideachta léasaithe sonraí an léasa a uaslódáil go Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) sula dtugann an custaiméir faoi iarratas a dhéanamh. Fíoróidh na Coimisinéirí Ioncaim go dtagann na sonraí a d’uaslódáil an chuideachta léasaithe leis na sonraí a chuir an custaiméir ar fáil. 

In ROS, ní mór don chuideachta léasaithe an méid seo a leanas a chomhlíonadh:

 • Uimhir Aitheantais na Feithicle (UAF) a chur isteach.  Teaglaim 17 gcarachtar de dhigití agus ceannlitreacha uathúla don fheithicil é an UAF.  Níl na litreacha I, O agus Q mar charachtair in UAF
 • an méid seo a leanas faoin gconradh a chinntiú:
  • nach comhaontú fruilcheannaigh é 
  • nach PCP nó ionstraim airgeadais d’aon chineál eile é a bhfuil gnéithe comhaontú fruilcheannaigh aige
  • agus
  • go bhfuil foráil shainráite ann go gcuirfí an fheithicil ais chuig an mBallstát eile nuair a théann an léas in éag
 • dátaí an léasa a chur isteach, suas le 48 mí féilire
 • ainm an té a chur isteach a bhfuil an fheithicil á leasú leis nó léi (réimse saor-théacs)

Úsáidfear an t-eolas seo chun seiceálacha fíoraithe a dhéanamh ag céim an iarratais.  Mura gcuirtear isteach é ina hiomláine agus i gceart, ní cheadófar leanúint ar aghaidh leis an iarratas.

 

Ar aghaidh: Iarratas Custaiméara