Cáin éigeandála

Cén chaoi le haisíocaíocht cánach éigeandála agus Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) a fháil

Nuair a sheolann muid Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) carnach chuig d’fhostóir, beidh siad in ann thú a bhaint den bhonn cánach éigeandála. Ar do chéad lá pá eile, aisíocfaidh d’fhostóir leat aon cháin agus Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a ndearna tú ró-íocaíocht air.

Má fhágann tú do phost roimh aisíocaíocht a fháil agus má tá tú dífhostaithe, féadtar aisíocaíocht chánach agus MSU a éileamh go díreach uainn. Má bhogann tú go post nua roimh d’aisíocaíocht a fháil, beidh d’fhostóir nua ag plé leis an aisíocaíocht.

I gcás aisíocaíochtaí ar cháin éigeandála ó bhliain roimhe seo, ní mór do thuairisceán cánach don bhliain sin a thíolacadh. Ligfidh sé seo dúinn athbhreithniú a dhéanamh ar an mbliain agus aon aisíocaíocht dhlite a eisiúint.

Is é an bealach is tapúla agus is éasca chun éileamh ar aisíocaíocht a dhéanamh ná úsáid a bhaint as ár seirbhís ar líne moChúrsaí chun Foirm 12 a chomhlánú. Féadtar é seo a dhéanamh ach na céimeanna seo a leanúint:

  • sínigh isteach ar moChúrsaí
  • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
  • roghnaigh an Fhoirm 12 don bhliain ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith
  • críochnaigh agus tíolaic an fhoirm agus déanfaidh muid athbhreithniú ar an mbliain duit.