Cáin éigeandála

Gnáthrialacha maidir le cáin éigeandála

Má thug tú d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) do d’fhostóir, gearrfar cáin ort faoi rialacha an ghnáthbhoinn cánach éigeandála. Faoi na rialacha seo, ceadaítear banda ráta duine singil do na chéad cheithre seachtaine den fhostaíocht duit. 

Gearrfar cáin ort ag an ngnáthráta (20%) ar ioncam suas le teorainn an bhanda ráta. Is ag an ardráta (40%) a ghearrfar cáin ar aon ioncam os cionn an bhanda ráta sin. 

Tar éis ceithre seachtaine, gearrfar cáin an ardráta 40% ar d’ioncam iomlán.

Léirítear na rátaí cánach éigeandála, bandaí ráta agus creidmheasanna cánach sa rannán Bonn Éigeandála i leith Asbhaint Cánach.

Céard a tharlaíonn mura dtugann tú d’Uimhir PSP do d’fhostóir?

Gearrfaidh d’fhostóir cáin ort ar nós dá mba sheachtain 5 a bhí ann faoi na ghnáthrialacha a bhaineann le cáin éigeandála.

MSU Éigeandála

Tá bunráta céatadánach éigeandála (8% i 2019) i gceist leis an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a chuirtear i bhfeidhm ar an ioncam uile.

Ar aghaidh: Cáin éigeandála ar phinsin phríobháideacha a sheachaint