Custaiméirí ÍMAT - aisíocaíocht á héileamh?

Féadfaidh sé go bhfuil aisíocaíocht dlite duit ar chuid den cháin a d’íoc tú le haghaidh na mblianta 2015 go 2018. Chun seiceáil gurb amhlaidh, is gá duit athbhreithniú a dhéanamh ar do cháin i leith na mblianta sin.

Céard is gá a dhéanamh chun athbhreithniú a dhéanamh ar do cháin

Tá dhá bhealach chun athbhreithniú a dhéanamh ar do cháin:

 • Iarr Ráiteas Deireadh Bliana (P21).
 • Comhlánaigh Foirm 12.

Iarr Ráiteas Deireadh Bliana (P21)

Is é an bealach is tapúla agus is éasca iarratas a dhéanamh ar Ráiteas Deireadh Bliana (P21) ná trí úsáid a bhaint as Seirbhísí ÍMAT in moChúrsaí. Chun é seo a dhéanamh, ní mór duit:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • roghnaigh ‘Déan athbhreithniú ar do cháin 2015-2018’ faoin gcluaisín ‘Seirbhísí ÍMAT’
 • roghnaigh ‘Ráiteas Deireadh Bliana (P21)’ don bhliain chuí.

Comhlánaigh Foirm 12

Más mian leat tuilleadh creidmheasanna cánach a éileamh le haghaidh bliain roimhe, ní mór duit Foirm 12 a chomhlánú ar líne. Chun é seo a dhéanamh, ní mór duit:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • roghnaigh ‘Déan athbhreithniú ar do cháin 2015-2018’ faoin gcluaisín ‘Seirbhísí ÍMAT’
 • roghnaigh ‘Foirm 12’ don bhliain chuí.

Cén uair a fhéadtar a bheith ag súil le Ráiteas Deireadh Dliana (P21) a fháil

Beidh sé ar fáil de ghnáth laistigh de chúig lá oibre ach rochtain a fháil ar Mo Chuid Doiciméad in moChúrsaí. Chun é seo a dhéanamh, ní mór duit:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar ‘Mo Chuid Doiciméad’ ar bharr leathanach baile moChúrsaí
 • roghnaigh an fillteán don bhliain chuí ón scáileán ‘Achoimre’
 • eolas a bhreathnú, a íoslódáil nó a phriontáil ó Mo Chuid Doiciméad.

Céard a tharlaíonn má tá aisíocaíocht chánach dlite duit

Má sholáthraíonn tú do chuid sonraí cuntais bainc in ‘Mo Phróifíl’ in moChúrsaí, seolfar d’aisíocaíocht go díreach chuig do chuntas bainc. De rogha air sin, gheobhaidh tú seic tríd an bpost. 

An chaoi a roinntear aisíocaíochtaí cánach agus tú faoin mbonn cóimheasúnaithe

Má tá tú faoin mbonn cóimheasúnaithe, déanfar aisíocaíochtaí le gach duine i gcomhréir leis an méid canach a d’íoc siad. 

Teorainneacha ama ar athbhreithniú

Ba chóir iarratais ar Ráiteas Deireadh Bliana (P21) agus tíolacthaí na Foirme 12 a dhéanamh taobh istigh de cheithre bliana ó dheireadh na bliana cánach lena mbaineann an t-éileamh. Féadfaidh tú anois iarratas a dhéanamh ar Ráiteas Deireadh Bliana (P21) nó Foirm 12 a thíolacadh do na blianta 2015 go 2018.

Mura bhfuil tú in ann moChúrsaí a úsáid

Féadfaidh tú Foirm 12 páipéir a chomhlánú sa chás gur mian leat creidmheasanna breise a éileamh don bhliain sin. Mura bhfuil athruithe le déanamh, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le d’ oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.