Nua-Aoisiú ÍMAT d'fhostaithe

Léargas ginearálta

Ó 1 Eanáir 2019 ar aghaidh, tá dualgas ar fhostóirí pá agus asbhaintí a bhfostaithe a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim nuair a íocann siad an pá leo, nó roimhe sin.

Tá na dualgais tuairiscithe nua seo ar na hathruithe is suntasaí don chóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) ó tugadh isteach é sna 1960í.

Leagtar amach in ÍMAT CLISTE na buntáistí a bhaineann le Nua-Aoisiú ÍMAT d’fhostaithe, fostóirí agus na Coimisinéirí Ioncaim.

I measc ná mbuntáistí atá ann duitse mar fhostaí, tá an méid seo:

  • an leas is fearr a bhaint as do chuid teidlíochtaí
  • faisnéis chruinn fíor-ama a bheith ar fáil duit trínár gcórais ar líne
  • eolas soiléir faoi na hasbhaintí atá á dtuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim ar do shon.

Ar aghaidh: Féachaint ar do shonraí pá agus cánach