Nua-Aoisiú ÍMAT d'fhostaithe

Ullmhú le haghaidh Nua-Aoisiú ÍMAT

Cuirfear tús le feachtas áitiúil agus náisiúnta meán cumarsáide níos déanaí in 2019. Beidh breis eolais ann duit.

Tá ceardlanna agus seisiúin eolais tugtha d’fhostóirí, comhlachtaí párolla agus comhlachtaí ionadaíochta.