Dhá phost nó níos mó

  1. Léargas ginearálta
  2. Céard a chaithfear a dhéanamh má tá dhá phost agat
  3. Creidmheasanna cánach agus bandaí ráta a roinnt idir poist

Creidmheasanna cánach agus bandaí ráta a roinnt idir poist

Féadfaidh tú:

  • do chreidmheasanna cánach, banda ráta cánach agus banda ráta Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a fhágáil le do phríomhphost
  • do chreidmheasanna cánach, banda ráta cánach agus banda ráta MSU a roinnt idir do phoist ar aon slí ar mhaith leat
  • aon chreidmheasanna cánach, banda ráta cánach nó banda ráta MSU nach bhfuil in úsáid a aistriú chuig do phoist eile.

Ní athraíonn an méid cáin a íocann tú má roinneann tú do creidmheasanna cánach agus bandaí ráta idir poist. Cinnteoidh sé:

  • go n-íocann tú suim chothrom cánach i ngach post
  • agus
  • go bhfaigheann tú buntáiste iomlán do chreidmheasanna cánach agus bandaí ráta le linn na bliana

Sa rannán Seirbhísí ÍMAT in moChúrsaí, tá áis ann ‘Bainistigh do Cháin’ trína ligfear duit é seo a dhéanamh. Mura bhfuil tú cláraithe le haghaidh moChúrsaí, féadtar clárú anseo.

Tabhair do d’aire

Ní fhéadtar roinnt creidmheasanna cánach ná asbhaintí costais bhunráta mar shampla, a roinnt ós rud é nach dtugtar iad ach do phoist áirithe. 

Léiríonn na samplaí a leanas cén chaoi a n-úsáidtear do chreidmheasanna cánach agus bandaí ráta chun go n-oirfidh sé do do chúinsí féin (níl MSU san áireamh sna samplaí). Tá na samplaí bunaithe ar dhuine singil ag éileamh creidmheasanna cánach bunúsacha. Féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal níos mó creidmheasanna cánach. Beidh do creidmheasanna cánach agus banda ráta difriúil má tá tú pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta agus go ngearrtar cáin ort faoi mheasúnú comhpháirteach.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar ár rannán Creidmheasanna cánach pearsanta.