Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)

Rátaí laghdaithe MSU

Baineann rátaí laghdaithe MSU le roinnt daoine:

 • atá 70 bliain d’aois nó níos sine
 • a bhfuil Cárta Leighis iomlán acu  (nach Cárta Cuairte Dochtúra é)

Tá na rátaí laghdaithe i gceist don bhliain ar fad:

 • nuair a bhaineann tú aois 70 amach
 • agus
 • nuair atá d’ioncam iomlán €60,000 nó níos lú.

Má tá cárta leighis agat, ba chóir é sin a chur in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim le cinntiú go bhfuil tú ar an ráta laghdaithe.

Más mó d’ioncam ná €60,000, tá feidhm ag na rátaí caighdeánacha MSU le d’ioncam iomlán.

Rátaí laghdaithe

2021

 • 0.5% ar an gcéad €12,012
 • 2% ar an iarmhéid 

2020

 • 0.5% ar an gcéad €12,012
 • 2% ar an iarmhéid 

2019

 • 0.5% ar an gcéad €12,012
 • 2% ar an iarmhéid

2018

 • 0.5% ar an gcéad €12,012
 • 2% ar an iarmhéid

2017

 • 0.5% ar an gcéad €12,012
 • 2.5% ar an iarmhéid

Ar aghaidh: Céard iad na híocaíochtaí agus ioncam a bhfuil díolúine ón MSU acu?