Bainistigh do chuid admhálacha leis an rianaire admhálacha

Leis an tseirbhís Rianaire Admhálacha, féadtar do chuid admhálacha ó chostais a thaifeadadh agus súil a choinneáil orthu. Folaíonn na costais seo:

  • costais sláinte
  • costais trádála
  • costas chíosa
  • costais agus doiciméid eile.

Má choinníonn tú d’admhálacha i stóras na gCoimisinéirí Ioncaim, ní gá duit d’admhálacha páipéir a choinneáil. Mura gcoinníonn, ní mór do chuid admhálacha bunaidh uile a choinneáil ar feadh 6 bliana.

Tabhair do d'aire:

Ní fhéadann gníomhairí teacht ar an tseirbhís seo faoi láthair. Féadtar sonraí agus íomhánna do chuid admhálacha a íoslódáil agus a sheoladh nuair a logálann tú isteach ar moChúrsaí ó  www.revenue.ie.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

  • do chuid sonraí clárúcháin le haghaidh moChúrsaí nó Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)
  • sonraí na hadmhála nó costais
  • dáta an chostais
  • cur síos ar an gcostas
  • an tsuim
  • íomhá den admháil (roghnach).

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Má d’íoslódáil tú ár bhfeidhmchlár móibíleach ‘RevApp’, féadtar teacht ar an tseirbhís Rianaire Admhálacha ón bpríomh-roghchlár.

Féadann custaiméirí ÍMAT teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí, ach an cárta ‘Bainistigh Mo Thaifead’ a oscailt agus ‘Rianaire Admhálacha’ a chliceáil. 

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí ROS ar an bpríomh-roghchlár.