Iarr do Ráiteas Deireadh Bliana (P21)

Eisítear an Ráiteas Deireadh Bliana (P21) chuig custaiméirí ÍMAT agus tugtar na sonraí seo a leanas ann:

 • d’ioncam iomlán ó gach foinse
 • briseadh síos ar do chreidmheasanna cánach
 • aon cháin agus Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a d’íoc tú le linn na bliana
 • aon ghearríocaíochtaí nó ró-íocaíochtaí cánach.

Cén chaoi le Ráiteas Deireadh Bliana (P21) a iarraidh

Chun Ráiteas Deireadh Bliana (P21) a iarraidh, féadtar ceann díobh seo a dhéanamh: 

 • Form12 a chomhlánú 
 • an áis Ráiteas Deireadh Bliana (P21) in Seirbhísí ÍMAT a úsáid sa chás nach dteastaíonn aon athruithe ar do thaifead. Tarlaíonn sé seo nuair nach mbíonn ort aon chreidmheasanna breise, amhail costais sláinte, a éileamh.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís seo:

Chun Foirm 12 a chomhlánú in moChúrsaí:

 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • roghnaigh an bhliain chuí.

Chun ‘Ráiteas Deireadh Bliana’ (P21) a fháil trí moChúrsaí:

 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • roghnaigh an bhliain chánach chuí
 • cliceáil ar ‘Déan iarratas ar’ in aice ‘Ráiteas deireadh bliana (P21)’.  

Má tá tú cláraithe le haghaidh Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), féadtar teacht ar an tseirbhís seo ach ceachtar den mhéid seo a dhéanamh: 

 • an rannán ‘Seirbhísí Eile’ a oscailt agus cliceáil ar an gcárta ‘Foirm 12’
 • an cluaisín ‘Seirbhísí ÍMAT’ a roghnú.