Treoir Dochair Dhírigh a bhunú

Leis an tseirbhís DDI, féadann custaiméirí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) clárú chun íocaíochtaí a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim le dochar díreach.

Cé dó an tseirbhís seo?

Féadtar an tseirbhís seo a úsáid má tá tú cláraithe le haghaidh ROS, agus:

Féadtar iarratas a chur isteach do CBL nó do ÍMAT fostóra a íoc le háis dochair dhírigh SEPA (Limistéir Aonair d’Íocaíochtaí Aonair), más rud é go bhfuil:

 • dliteanais dhémhíosúla CBL suas le €50,000
 • dliteanais mhíosúla ÍMAT, ÁSPC, MSU nó CMÁ suas le €25,000.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

 • ainm agus seoladh an tsealbhóra cuntais
 • Uimhir Idirnáisiúnta Cuntais Bainc (IBAN) agus Cód Aitheantais Bainc (BIC) do chuntais bainc atá comhlíontach le SEPA.
 • uimhir an chuntais comhair creidmheasa, ar cuntas é atá comhlíontach le SEPA
 • ainm agus seoladh na hinstitiúide airgeadais
 • uimhir teagmhála fóin.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Tá an tseirbhís seo ar fáil trí ROS, ach na céimeanna seo a leanas a leanúint:

 • Ón bpríomh-roghchlár ROS, cliceáil ar an gcluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’.
 • Faoin rannán ‘Íocaíochtaí & Aisíocaíochtaí’, cliceáil ar an gcnaipe ‘Bainistigh Cuntais Bhainc’.
 • Faoi ‘Treoir Dochair Dhírigh SEPA’, cliceáil ar an gcnaipe ‘Dochar Díreach a riar’.
 • Roghnaigh an cháin ar mian leat dochar díreach a shocrú ina leith, agus cliceáil ar ‘Cruthaigh’.