CCA – Córas Easpórtála Uathoibríoch (AES) – i bhfeidhm ó Eanáir 2023 (Treoir do Thrádálaithe)

Ar an leathanach seo, cuirtear doiciméid agus treoracha ar fáil do sholáthraithe bogearraí agus do thrádálaithe ar an gcaoi lena gcórais TF a shocrú suas. Leis seo féadfaidh siad idirghníomhú le Córas Easpórtala Uathoibríoch (AES) na gCoimisinéirí Ioncaim.

Samhail Sonraí Custam an AE (EUCDM)

Tá an EUCDM mar bhonn do gach dearbhú custam. Mínítear ann an chaoi le dearbhú a chomhlánú agus leagtar amach ann na sonraí riachtanacha do chórais TF. Tá na doiciméid AES thíos bunaithe ar Chód Custam an Aontais (CCA) agus an EUCDM. Déantar na teachtaireachtaí a mhapáil an EUCDM le diallais bheaga chun riachtanais náisiúnta a cheadú agus tá sonraí ar na diallais seo sna doiciméid thíos.

Doiciméid agus Scéimrí Teicniúla

Is iad seo a leanas na doiciméid agus na scéimrí a bhaineann leo ina sonraítear na sonraí teicniúla i leith na dteachtaireachtaí XML uile atá le seoladh chuig an gcóras iompórtála custam. Tá tuilleadh eolais ar fáil i ndoiciméid theicniúla in ROS Web Service technical documents.