Creidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe

 1. Léargas ginearálta
 2. Cén chaoi a gcáilítear don Chreidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe?
 3. Cén chaoi leis an gCreidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe a éileamh?

Cén chaoi a gcáilítear don Chreidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe?

Tá an Creidmheas cánach i leith Leanbh Éagumasaithe ar fáil i leith leanbh:

 • atá níos óige ná 18 mbliana d’aois agus atá éagumasaithe go buan, go fisiceach nó go meabhrach
 • atá níos sine ná 18 mbliana d’aois agus nach bhfuil in ann iad féin a chothabháil. D’éirigh an leanbh de bheith éagumasaithe go buan sular iompaigh siad 21 bliain d’aois.
 • a d’éirigh de bheith éagumasaithe go buan ag aois 21 nó níos sine, le linn dóibh a bheith in oideachas lánaimseartha
 • a d’éirigh de bheith éagumasaithe go buan ag aois 21 nó níos sine, le linn dóibh a bheith i mbun oiliúna lánaimseartha le haghaidh ceirde nó gairme. Bhíothas ag súil leis go mairfeadh an oiliúint dhá bhliain ar a laghad.

Ní mór an t-éagumas a bheith amhlaidh nach dócha go mbeidh an leanbh in ann cúram a dhéanamh díobh féin, fiú ag baint leas as aon cheann díobh seo:

 • cóireáil
 • gléas
 • cógas
 • teiripe.

Chomh maith leis sin, ní mór coinne réasúnach a bheith leis, dá mbeadh an leanbh níos sine ná 18 mbliana d’aois, nach mbeadh siad in ann cúram a dhéanamh díobh féin. Chun críocha an chreidmheasa seo, is éard is ciall le ‘cúram a dhéanamh’ ná an cumas cúram a dhéanamh díobh féin trí bheatha a shaothrú ó bheith ag obair.

Murach tusa tuismitheoir an linbh éagumasaithe ní mór duit:

 • coimeád a bheith agat ar an linbh
 • coimeád a bheith agat ar an linbh ar do chostas féin.

Ní fhéadtar ach ceann amháin den Chreidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe a éileamh i ndáil le leanbh éagumasaithe. Má tá cúram á dhéanamh de do leanbh ag níos mó ná aon duine amháin, roinntear an creidmheas cánach eatarthu.

Creidmheas Cánach i leith Gaol Cleithiúnach

Ní fhéadtar an Creidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe agus an Creidmheas Cánach i leith Gaol Cleithiúnach a éileamh i ndáil leis an leanbh céanna.

Ar aghaidh: Cén chaoi leis an gCreidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe a éileamh?