Cúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim

Cén chaoi a thugtar an liúntas?

Cuirtear an liúntas le do chreidmheasanna cánach agus le do bhanda ráta agus gearrtar cáin ar d’ioncam ar do ráta cánach is airde.

Níl sé ar fáil ach in aghaidh do phá ón bpost cáilitheach. Ní fhéadfar do phá a shárú.

Murar éiligh tú an liúntas, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le hoifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: An gcáilíonn tú do Liúntas Cánach Linbh Chúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim?