Tithe altranais cláraithe

Féadfaidh úinéirí tithe altranais cláraithe cáiliú le haghaidh díolúine ón gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ).

Chun cáiliú le haghaidh na díolúine, ní mór do do theach altranais:

  • a bheith á úsáid go heisiach le cúram a thabhairt do dhaoine aonair a bhfuil deimhniú tugtha ag dochtúir ina leith go bhfuil siad faoi mhíchumas fadtéarmach meabhrach nó fisiceach
  • a bheith cláraithe faoi Alt 49 den Acht Sláinte, 2007.

Baineann an díolúine seo leis an teach altranais féin agus ní chlúdaíonn se aon aonaid chónaithe bhainteacha.