Maoin a cheannach nó a aistriú

 1. Léargas ginearálta
 2. Maoin chónaithe
 3. Maoin neamhchónaithe
 4. Maoin áirithe a ndíorthaítear a luach ó mhaoin dho-aistrithe

Maoin áirithe a ndíorthaítear a luach ó mhaoin dho-aistrithe

Tugadh rialacha nua isteach leis an Acht Airgeadais 2017 maidir le Dleacht Stampála ar mhaoin áirithe a ndíorthaíonn a luach ó mhaoin dho-aistrithe. Tá na rialacha nua seo in Alt 31C den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999. Tá feidhm ag na rialacha nua ar ionstraimí (doiciméid i scríbhinn) a fhorghníomhaítear (iad a shíniú, a shéalú nó araon) ar 6 Nollaig 2017 nó dá éis.

Faoi na rialacha nua, ní mór Dleacht Stampa a íoc ar chonarthaí nó ar chomhaontuithe ceannaigh áirithe i scríbhinn:

 •  scaireanna, stoic nó urrúis indíolta (seachas scaireanna i gcuideachtaí infheistíochta áirithe) (“scaireanna”)
 • Aonaid i gCiste Eastát Réadach Éireannach (“aonaid”)
 • leasanna i gcomhpháirtíochtaí (“leasanna”)

nuair a chomhlíontar coinníollacha áirithe.  

Is iad na coinníollacha seo ná:

 • go gcaithfidh na scaireanna, na haonaid nó na leasanna a luach nó an chuid is mó dá luach a dhíorthú ó mhaoin dho-aistrithe.
 • ní mór go mbeadh an mhaoin dho-aistrithe ina maoin neamhchónaithe.  
 • ní mór athrú rialaithe a bheith mar thoradh ar an gceannach:

i leith na cuideachta, an Ciste Eastát Réadach Éireannach, nó chomhpháirtíocht agus sa mhaoin dho-aistrithe a bhfuil úinéireacht ag an eintiteas sin uirthi.  

Féadtar rialú a fheidhmiú go díreach nó go hindíreach.  

 • ní mór don chuideachta, don Chiste Eastát Réadach Éireannach, nó don chomhpháirtíocht déileáil i dtalamh nó talamh a fhorbairt chun críocha neamhchónaithe. 

Nuair a chomhlíonann an conradh i scríbhinn nó an comhaontú leis na coinníollacha seo, ní mór Dleacht Stampa a íoc ar an ráta atá infheidhmithe do mhaoin neamhchónaithe.  

Mura bhfuil conradh nó comhaontú i scríbhinn agat, féadfaidh sé go bhfuil ort fós Dleacht Stampa a íoc.  I gcás:

 • go gcomhlíontar leis na coinníollacha thuas
 • agus
 • go bhfuil ionstraim (“doiciméad i scríbhinn”) agat a aistríonn úinéireacht na scaireanna, na n-aonad nó na leasanna chugat

ní mór Dleacht Stampála a íoc ar an ionstraim.  Íoctar Dleacht Stampa ag an ráta atá infheidhmithe do mhaoin neamhchónaithe.  

Socruithe eatramhacha

Bhí socruithe idirthréimhseacha san Acht Airgeadais, 2017.  Faoi na socruithe eatramhacha, sa chás:

 • go bhfuil conradh ceangailteach ar bun roimh 6 Nollaig 2017 chun scaireanna, aonaid nó leasanna a dhíol
 • go bhforghníomhaítear an ionstraim a aistríonn úinéireacht roimh an 1 Márta 2018
 • agus
 • go bhfuil deimhniú san áireamh san ionstraim

tá staid na Dleachta Stampa mar an gcéanna is a bhí i bhfeidhm roimh thabhairt isteach Alt 31C 

Foclaíocht an deimhnithe:

“Deimhnítear leis seo go ndearnadh an ionstraim seo a fhorghníomhú go heisiach de bhun conradh ceangailteach a rinneadh roimh 6 Nollaig 2017.”