Maoin a cheannach nó a aistriú

Léargas ginearálta

Baineann an t-eolas seo le maoin seachas scaireanna, stoic nó urrúis indíolta a cheannach nó a aistriú.

Féadtar ionstraim (cáipéis i scríbhinn) a fheidhmiú (í a shíniú, nó séala a chur uirthi, nó an dá rud) chun an mhaoin a aistriú chugat más rud é:

Má dhéanann tú ionstraim a fheidhmiú:

  • in Éirinn
  • taobh amuigh d’Éirinn, ach má bhaineann sé le maoin in Éirinn nó le rud a rinneadh nó atá le déanamh in Éirinn

ní mór duit tuairisceán Dleachta Stampála a thíolacadh agus an Dleacht Stampála a íoc. Féadfaidh éileamh a bheith agat i leith díolúine nó faoisimh.

Féadfaidh sé go bhfuil maoin:

  • ina maoin chónaithe (tithe agus árasáin, mar shampla)
  • ina maoin neamhchónaithe (amhail talamh, foirgnimh thráchtála, sócmhainní gnó (amhail cáilmheas) agus scaireanna, stoic agus urrúis indíola).

Áirítear i maoin leas i maoin, ceart slí mar shampla.

Tá feidhm ag rialacha speisialta ar mhaoin áirithe a ndíorthaítear a luach nó an chuid is mó dá luach ó mhaoin dho-aistrithe. Tugtar míniú ar na rialacha seo i Maoin áirithe a ndíorthaítear a luach ó mhaoin dho-aistrithe.

Ar aghaidh: Maoin chónaithe