Scaireanna, stoic nó urrúis indíolta a cheannach nó a aistriú

Má tá ionstraim agat (cáipéis i scríbhinn) trína n-aistrítear scaireanna, stoic nó urrúis indíolta (urrúis a fhéadtar a dhíol ar Stocmhargadh na hÉireann), ní mór duit:

má dhéanann tú an ionstraim a fhorghníomhú (é a shíniú nó séala a thabhairt ina leith, nó an dá rud):

  • in Éirinn
  • taobh amuigh d’Éirinn, ach má bhaineann sé le maoin in Éirinn nó le rud a rinneadh nó atá le déanamh in Éirinn.

Féadfaidh sé go bhfuil éileamh agat i leith díolúine nó faoisimh.

Ná tíolaic tuairisceán más rud é gur trí CREST a aistrítear na scaireanna, na stoic nó na hurrúis indíolta.

Má fhaigheann tú scaireanna, stoic nó urrúis indíolta mar bhronntanas, féach an leathanach ar Mhaoin a aistrítear mar bhronntanas nó mar oidhreacht.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar scaireanna, stoic agus urrúis indíolta i Sceideal 1 den Treoirleabhar Cánach agus Dleachta ar an Dleacht Stampa.

Tá feidhm ag rialacha speisialta ar scaireanna, stoic nó urrúis indíolta a ndíorthaítear a luach, nó an chuid is mó dá luach, ó mhaoin dho-aistrithe.  Ní mór an mhaoin dho-aistrithe a bheith ina maoin neamhchónaithe. Tugtar míniú ar na rialacha seo ar an leathanach ar Mhaoin áirithe a ndíorthaítear a luach ó mhaoin dho-aistrithe.

Conarthaí a bhaineann le heisiúint scaireanna

Má tá conradh i scríbhinn agat:

  • a bhaineann le heisiúint scaireanna
  • agus
  • i dtaca le comaoin eile seachas airgead tirim

féadfaidh sé go mbeidh ort Dleacht Stampa a íoc air.

Dleacht Stampa ar scair-roghanna

Íoctar Dleacht Stampa ar:

  • roghanna i scríbhinn scaireanna, stoic nó urrúis indíolta a cheannach nó a dhíol
  • agus
  • aistrithe i scríbhinn i leith scair-roghanna reatha.

Féadfaidh sé go bhfuil éileamh agat i leith díolúine nó faoisimh. Mar shampla, tá díolúine ó Dhleacht Stampa ag an gcuid is mó de chomhaontuithe roghanna nó d’aistrithe comhaontuithe reatha scair-roghanna.

Cé mhéad Dleachta Stampa atá le híoc?

Féach Do Dhleacht Stampa a oibriú amach.

Má fhaigheann tú scaireanna, stoic nó urrúis indíolta mar oidhreacht nó mar bhronntanas, féach an leathanach ar Mhaoin a aistrítear mar bhronntanas nó mar oidhreacht.

Céard le déanamh murab eol an chomaoin duit?

Tá achoimre déanta againn ar na sonraí i dtaca leis seo, chomh maith le roinnt eisceachtaí, in Do Dhleacht Stampa a oibriú amach.

Scairbharántais don iompróir

Ní cheadaítear a thuilleadh scairbharántais don iompróir. Tháinig deireadh leo ar 1 Meitheamh 2015.

Dleacht Chaipitiúil Cuideachtaí

Tháinig deireadh le Dleacht Chaipitiúil Cuideachtaí ar 7 Nollaig 2005.

Tá eolas maidir le táillí iníoctha don Oifig um Chlárú Cuideachtaí ar fáil ar shuíomh idirlín na hOifige um Chlárú Cuideachtaí (CRO).