Rátaí reatha Dleachta Stampála

Contrapháirteanna

Má theastaíonn deimhniú stampála uait le haghaidh contrapháirte (dúblach), íocann tú Dleacht Stampála seasta €12.50 air. Más lú, áfach, an dleacht ar an ionstraim bhunaidh ná €12.50, íocann tú an méid níos lú sin le haghaidh gach contrapháirte.