Rátaí reatha Dleachta Stampála

Léargas ginearálta

Is méideanna seasta iad roinnt rátaí Dleachta Stampála. Tá rátaí éagsúla Dleachta Stampála ann, ag brath:

  • ar an gcineál maoine atá á haistriú tríd an ionstraim (cáipéis i scríbhinn)

agus

  • ar an dáta a dhéanann tú an ionstraim a fhorghníomhú (é a shíniú nó séala a thabhairt ina leith, nó an dá rud).

Ar aghaidh: Talamh agus foirgnimh chónaitheacha agus neamhchónaitheacha