Rátaí reatha Dleachta Stampála

Talamh agus foirgnimh chónaitheacha agus neamhchónaitheacha

Leagtar amach ar an tábla thíos na rátaí reatha Dleachta Stampa ar thalamh agus ar fhoirgnimh chónaitheacha agus neamhchónaitheacha.

Rátaí Dleachta Stampa ar thalamh agus ar fhoirgnimh
Cineál na maoineAn chomaoinAn ráta Dleachta Stampa

Cónaitheach

An chéad €1 milliún

1%

Cónaitheach

An barrachas os cionn €1 milliún

2%

Neamhchónaitheach

-

7.5%

Baineann an ráta 7.5% seo le hionstraimí a fhorghníomhaítear ar an 9 Deireadh Fómhair 2019 nó dá éis. Tugadh an ráta seo isteach le Buiséad 2020.

Foráiltear i mBuiséad 2020 do shocruithe idirthréimhseacha. Faoi na socruithe:

 • sa chás go bhfuil conradh ceangailteach ar bun roimh 9 Deireadh Fómhair 2019
 • agus
 • go bhforghníomhaítear an ionstraim a aistríonn úinéireacht roimh an 1 Eanáir 2020
 • agus
 • go bhfuil deimhniú san áireamh san ionstraim

íocfaidh tú Dleacht Stampa ag an ráta réamh-Bhuiséid 6%.

An fhoclaíocht sa deimhniú ná:

“Deimhnítear leis seo go ndearnadh an ionstraim seo a fhorghníomhú go heisiach de bhun conradh ceangailteach a rinneadh roimh 9 Deireadh Fómhair 2019.”

Faoin Acht Airgeadais 2017, méadaíodh an ráta ó 2% go 6% i gcás ionstraimí a fhorghníomhaítear ar 11 Deireadh Fómhair 2017 nó dá éis. Tá foráil san Acht le haghaidh socruithe idirthréimhseacha. Faoi na socruithe seo, tá ráta dleachta 2% inmhuirir ar ionstraimí a fhorghníomhaítear roimh 1 Eanáir 2018:

 • sa chás go bhfuil conradh ceangailteach ar bun roimh 11 Deireadh Fómhair 2017
 • agus
 • sa chás go bhfuil deimhniú san áireamh san ionstraim.

An fhoclaíocht sa deimhniú ná:

“Deimhnítear leis seo go ndearnadh an ionstraim seo a fhorghníomhú go heisiach de bhun conradh ceangailteach a rinneadh roimh 11 Deireadh Fómhair 2017.”

Maoin neamhchónaitheach eile

Féadfaidh sé gur íoc tú Dleacht Stampa ag an ardráta. Má d’íoc, féadfaidh tú anois aisíocaíocht a éileamh má tá feidhm leis na socruithe idirthréimhseacha.

Seachas:

íocfaidh tú Dleacht Stampa chomh maith ar mhaoin eile neamhchónaitheach amhail cáilmheas ag an ráta céanna a bhaineann le haistrithe talún agus foirgneamh.

Maoin úsáide mheasctha

Más maoin pháirtchónaitheach agus páirt-neamhchónaitheach í do mhaoin, déantar an chomaoin a chionroinnt agus feidhmítear:

 • an ráta cónaitheach ar an gcuid chónaitheach
 • agus
 • an ráta neamhchónaitheach ar an gcuid neamhchónaitheach.

Ba chóir duit an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • cionroinnt a dhéanamh ar bhonn cóir agus réasúnta
 • agus
 • taifead a choinneáil den chaoi ar tháinig tú ar an gcinneadh an chomaoin a chionroinnt.

Ar aghaidh: Talamh agus foirgnimh chónaitheacha agus neamhchónaitheacha